ΠΡΟΪΟΝΤΑ : 0
ΣΥΝΟΛΟ : 0,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Εξαρτήματα Φις

Σύνδεσμος φις: Φ12ΧΦ12 ή Φ16ΧΦ16 ή Φ20ΧΦ20 ή Φ25χφ25 ή Φ32ΧΦ32.
Σύνδεσμος Φις συστολικός Φ20ΧΦ16 ή Φ25ΧΦ16 ή Φ25ΧΦ20.
Τάφ φις με χαρακτηριστικά: Φ12ΧΦ12ΧΦ12 ή Φ16ΧΦ16XΦ16 ή Φ20ΧΦ20ΧΦ20 ή Φ25ΧΦ25ΧΦ25.
Τάφ φίς συστολικό με χαρακτηριστικά: Φ16Χ12Χ16, Φ16Χ20Χ16, Φ20Χ12Χ20, Φ20Χ16Χ20, Φ25Χ12Χ25, Φ25Χ16Χ25, Φ25Χ20Χ25.
Ταφ Σούπερ Φις Ακετάλης
Γωνία φις Φ12ΧΦ12 ή Φ16ΧΦ16 ή Φ20ΧΦ20 ή Φ25ΧΦ25.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2381096350

6973771298

sallis@sallis.gr

ΚΟΜΒΟΣ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ